ATENCIÓ: El termini d'inscripció a les ofertes de treball ha finalitzat.

Torner/a convencional

Access Vila-real

Inscripcions tancades

Access Gestió Integral d'Ocupació, empresa experimentada en la gestió dels Recursos Humans, orientada a les persones i amb un servei especialitzat i complet de Treball Temporal i Consultoria, busca Tornero/a per a cobrir un lloc vacant en empresa client ubicada a Alcora i a Vila-real.

Funcions

 • Llegir i interpretar il·lustracions, dissenys, diagrames, croquis i plànols.
 • Rectificar les peces i els components mecànics necessaris per als equips d' acord amb les especificacions indicades a l' àrea.
 • Realitzar el manteniment i reparació de les màquines, per tal de mantenir i garantir-ne el bon funcionament.
 • Polir, treurar, ajustar i dóna forma a peces en diferents tipus de materials.
 • Fabricar peces cilíndriques, radials, concèntriques i excèntriques i tota classe de rosques, dins de les toleràncies mínimes.
 • Fer orificis i canals en el material segons ho requereix el cas.
 • Efectuar treballs de fresat i revestiment de superfícies amb diferents materials.
 • Fabricar parts mecàniques en l' àrea d' encuirament d' acord a les especificacions indicades pel seu superior.
 • Elaborar parts de treball de les tasques assignades.
 • Mantenir net i en ordre equips i lloc de treball.
 • Realitzar qualsevol altra tasca afí que li sigui assignada.
Manteniment

 • Muntar, reparar i verificar equips i instal·lacions mecàniques i hidràuliques, amb els dispositius apropiats, aconseguint el seu funcionament, en condicions de seguretat i qualitat establertes.
 • Netejar, lubricar i ajustar les peces, equips i maquinària mecànica.
 • Muntar, reparar i verificar les instal·lacions automàtiques.
 • Elaborar parts tècniques de les anomalies detectades, amb les dades obtingudes de les reparacions efectuades, introduint-les en l' historial de manteniment.
 • Donar el suport necessari en les tasques de manteniment mecànic.

Funcions generals.

 • Impulsar, coordinar i controlar el compliment del que preveuen els sistemes de gestió de la qualitat, gestió mediambiental, i gestió de la salut i seguretat en el treball.
 • Idear i presentar propostes que contribueixin a la innovació i a la millora contínua.
 • Complir amb les normes i procediments en matèria de seguretat integral establerts per l' Organització del treball.S'ofereix

 • Tipus de contracte: eventual + incorporació a l' empresa. Lloc Estable.
 • Horari: De dilluns a divendres a torns rotatius.
 • Salari: marcatge en conveni.


Requisits

 • Experiència demostrable en el lloc de treball i en el sector durant almenys dos anys.
 • Coneixements d' Office i Informàtica
 • Coneixements en Torn Manual