ATENCIÓ: El termini d'inscripció a les ofertes de treball ha finalitzat.

Tècnic/a de qualitat del producte

Access Vila-real

Inscripcions tancades

Access Gestió Integral d'Ocupació, empresa experimentada en la gestió dels Recursos Humans, orientada a les persones i amb un servei especialitzat i complet de Treball Temporal i Consultoria, seleccionem un/a Tècnic/a de Qualitat de Producte, per a important empresa de fabricació de materials compostos ubicada a Vila-Real.

Descripció

En dependència del/la Responsable de Qualitat, PRL i MA, la seva missió consistirà a garantir que els productes fabricats amb materials compostos compleixin amb els estàndards de qualitat establerts per l'organització, mitjançant la identificació, anàlisi i correcció de defectes que assegurin que els productes finals siguin segurs, confiables i estiguin lliures de defectes.

Funcions

 • Participar en la definició de plans de control i sistemes de mesurament en recepció, procés i control final.
 • Realitzar inspeccions dels productes fabricats amb materials compostos, segons el pla de control, així com de les primeres matèries, utilitzant tècniques i eines de control de qualitat per identificar possibles defectes i anomalies.
 • Notificar al proveïdor si es detecta una no conformitat del producte recepcionat i sol·licitud de format 8D.
 • Realitzar una anàlisi detallada de cada defecte per determinar-ne les causes arrel i avaluar-ne l' impacte en la qualitat del producte.
 • Desenvolupar i implementar mètodes i procediments efectius per corregir els defectes trobats.
 • Col·laborar estretament amb l'equip de producció i processos per garantir que les correccions siguin aplicades de manera eficient i efectiva.
 • Mantenir registres precisos de tots els defectes identificats, així com de les accions preses per corregir-los.
 • Generar informes periòdics de control de qualitat i compartir els resultats amb l' equip de gestió, brindant recomanacions per millorar els processos i reduir l' aparició de defectes en el futur.
 • Participar en la identificació de la causa arran d' una reclamació de client, proposta d' accions correctives, identificació de producte revisat,...
 • Participar activament en activitats de millora contínua, proposant i desenvolupant iniciatives per optimitzar els processos de fabricació, reduir els defectes i millorar la qualitat general dels productes de materials compostos.
 • Donar compliment al previst en els sistemes de gestió de la qualitat, gestió mediambiental, i gestió de la salut i seguretat en el treball.

S'ofereix

 • Lloc estable dins de la companyia, amb contractació indefinida.
 • Jornada completa, en horari partit amb possibilitat de flexibilitat horària.
 • Salari en funció de l' experiència i coneixements aportats.

Requisits

 • Formació a nivell d' Enginyeria industrial, enginyeria de materials, enginyeria mecànica, enginyeria química o una titulació similar.
 • Experiència prèvia d' almenys de 3 anys en inspecció, control de qualitat, proves de materials, etc treballant amb materials compostos en el sector industrial.
 • Aportar coneixements en materials compostos i les seves aplicacions en la indústria: fibres de vidre o carboni, resines utilitzades i processos de fabricació (laminació, infusió, emmotllament per injecció, curat de compostos, etc).
 • Aportar coneixement de les normes i regulacions de qualitat aplicables. Es valorarà coneixement en AMFE, Plans de control i 8D.
 • Maneig d' eines i tècniques de control de qualitat.
 • Molt valorable anglès nivell intermedi.