Cap de servei

Grupo Clece

Inscripcions tancades

MISSIÓ/ RESPONSABILITAT: Promoure i gestionar els nivells de satisfacció del client extern i intern i dels usuaris-es, així com la rendibilitat del Servei.

Funcions

 • Conéixer la normativa legal aplicable i el plec de condicions que afecte el contracte.
 • Realitzar les gestions necessàries per a aconseguir un grau de satisfacció adequat tant del client com dels usuaris-es, a través del servei prestat.
 • Supervisar l'estat òptim de la maquinària, dels útils de treball i dels seus consums.
 • Promoure el bon clima en les relacions laborals del centre gestionat: motivació i assessorament del personal que estiga sota la seua supervisió.
 • Conéixer i analitzar les necessitats de personal dels serveis al seu càrrec.
 • Elaborar informes i propostes per als seus superiors jeràrquics, sobre l'evolució dels centres de treball.
 • Coordinar amb el seu superior immediat la definició de la política a seguir en els serveis al seu càrrec.
 • Aconseguir els resultats econòmic-financers establits per la Direcció.
 • Promoure accions comercials orientades a la millora del servei, la seua rendibilitat i obtenció de nous contractes.
 • Vetlar pel compliment de la política en matèria de Qualitat, Medi Ambient, PRL, Seguretat de la Informació inclosa la Protecció de Dades Personals, i RSC en l'àmbit de la seua responsabilitat.
 • Gestionar els costos del centre assignat analitzant les desviacions, supervisant la facturació, negociació amb proveïdors, controlant la gestió del cobrament i autoritzant possibles despeses generades.
 • Supervisar l'actuació del personal que es troba sota el seu càrrec assegurant els recursos humans i materials necessaris en la prestació del servei.
 • Col·laborar en l'elaboració d'ofertes i assessorar els organismes públics interessats en l'elaboració de plecs.
 • Coordinar els processos de producció per a la consecució d'una explotació dels serveis rendible.
 • Complir funcions i responsabilitats en l'àmbit d'I+D+I descrites en el protocol corresponent.
 • Vetlar pel compliment de Polítiques de Gestió aprovades en el Grup Empresarial CLECE.

Requisits

Experiència prèvia com a cap de servei d'almenys 2 anys.

Avís sobre l'ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir els nostres serveis. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. Per més informació consulta la nostra política de cookies.